Wednesday, September 30, 2009

SREE GURUVATHAPUREESA PANCHA RATHNA STHOTHRAM

Kalyaana Roopaaya Kalow Janaanaam
Kalyaana Dhaathre Karunaa Sudhaabdhe
Kambhvaadhi Dhivyaayudha Sathkaraaya
Vaathaalayaa Dheesa Namo Namasthe


Naaraayana Naaraayana Naaraayana Naaraayana
Naaraayana Naaraayana Naaraayana Naaraayana
Naaraayana Naaraayana Naaraayana Naaraayana
Naaraayana Naaraayana Naaraayana Naaraayana

Naraayane Thyaadhi Japadhbi Rucchai:
Bhakthai: Sadhaa Poorna Mahaalayaaya
Svatheerththa Gaangopama Vaari Magna
Nivarthithaa Sesha Ruche Namasthe

Naaraayana Naaraayana Naaraayana Naaraayana
Naaraayana Naaraayana Naaraayana Naaraayana
Naaraayana Naaraayana Naaraayana Naaraayana
Naaraayana Naaraayana Naaraayana Naaraayana

Braahme Muhoorthe Paritha Svabhakthai:
Sandhrishta Sarvoththama Visva Roopa
Svathaila Samsevaka Roga Harthre Vaathaalayaa Dheesa Namo Namasthe

Naaraayana Naaraayana Naaraayana Naaraayana
Naaraayana Naaraayana Naaraayana Naaraayana
Naaraayana Naaraayana Naaraayana Naaraayana
Naaraayana Naaraayana Naaraayana Naaraayana

Baalaan Svakeeyaan Thava Sannidhaane
Dhivyaanna Dhaanaath Pari Paalayadhbhi:
Sadhaa Patadhbhischa Puraana Rathnam
Samsevithaa Yaasthu Namo Hare The

Naaraayana Naaraayana Naaraayana Naaraayana
Naaraayana Naaraayana Naaraayana Naaraayana
Naaraayana Naaraayana Naaraayana Naaraayana
Naaraayana Naaraayana Naaraayana Naaraayana

Nithyaanna Dhaathre Cha Mahee Surebhya:
Nithyam Dhivisthair Nisi Poojithaayaa
Maathraa Cha Pithraa Cha Thathodh Dhavena
Sampoojithaa Yaasthu Namo Namasathe

Naaraayana Naaraayana Naaraayana Naaraayana
Naaraayana Naaraayana Naaraayana Naaraayana
Naaraayana Naaraayana Naaraayana Naaraayana
Naaraayana Naaraayana Naaraayana Naaraayana

Anantha Raamaakya Makhee Praneetham
Sthothram Patedhyasthu Naras Thrikaalam
Vaathaalayesasya Kripaa Balena
Labhetha Sarvaani Cha Mangalaani

Naaraayana Naaraayana Naaraayana Naaraayana
Naaraayana Naaraayana Naaraayana Naaraayana
Naaraayana Naaraayana Naaraayana Naaraayana
Naaraayana Naaraayana Naaraayana Naaraayana

Guruvaatha Pureesa Pancha Kaavyam
Sthuthi Rathnam Patathaam Sumangalam Syaath
Hridhi Chaapi Viseth Harisvayam Thu
Rathi Naathaayutha Thulya Dheha Kaanthi:

Naaraayana Naaraayana Naaraayana Naaraayana
Naaraayana Naaraayana Naaraayana Naaraayana
Naaraayana Naaraayana Naaraayana Naaraayana
Naaraayana Naaraayana Naaraayana Naaraayana

No comments:

Post a Comment