Wednesday, September 30, 2009

SREE HANUMATH STHOTHRAM

Aanjaneya Mathi Paata Laananam
Kaancha Naadhri Kamaneeya Vigraham
Paari Jaatha Tharu Moola Vaasinam
Bhaavayaami Pava Maana Nandhanam
Yathra Yathra Raghu Naatha Keerthanam
Thathra Thathra Krutha Mastha Kaanchalim
Bhaashpa Vaari Pari Poorna Lochanam
Maaruthim Namatha Raaksha Saanthakam
Manojavam Maarutha Thulya Vegam
Jithen Dhriyam Budhdhi Mathaam Varishtam
Vaathaath Majam Vaanara Yootha Mukhyam
Sree Raama Dhootham Sirasaa Namaami
Ullankhya Sindhor Salilam Saleelam
Ya: Soka Vahnir Janakaath Majaayaa:
Aadhaaya Thenaiva Dhadhaaha Lankaam
Namaami Tham Praanchalir Aanjaneyam
Budhdhir Bhalam Yasor Dhairyam
Nirbhaya Thvam Arogathaa
Ajaadyam Vaak Patuthvam Cha
Hanoomath Smaranaath Bhaveth

Khyaatha: Sree Raama Dhootha Pavana Dhanubhava:
Pingalaaksha Sikhaavaan
Seethaa Sokaapa Haaree Dhasa Mukha Vijayee
Lakshmana Praana Dhaathaa
Aanethaa Bhesha Jaadhre: Lavana Jala Nidhe:
Langhane Dheekshitho Ya:
Veera: Sreeman Hanoomaan Mama Manasi Vasan
Kaarya Sidhdhim Thanothu
Sarvaarishta Nivaakaram Subhakaram
Pimgaaksham Akshaapaham
Seethaanveshana Tathparam Kapivaram
Koteendhu Sooryaprabham
Lankaa Dhweepa Bhayankaram Sakaladham
Sugreeva Sammanitham
Dhevendhraadhi Samastha Dheva Vinutham
Kaakustha Dhootham Bhaje
Anjanaa Nandhanam Veeram Janakee Soka Naasanam
Kapeesam Aksha Hanthaaram Vandhe Lankaa Bhayam Karam

No comments:

Post a Comment