Wednesday, September 30, 2009

SREE RAAMACHANDHRA ASHTAKAM

Sugreeva Mithram Paramam Pavithram
Seethaa Kalathram Nava Megha Gaathram
Kaarunya Paathram Satha Pathra Nethram
Sree Raama Chandhram Sathatham Namaami 1
Samsaara Saaram Nigama Prachaaram
Dharmaava Thaaram Hrutha Bhoomi Bhaaram
Sadhaa Nirvikaaram Sukha Sindhu Saaram
Sree Raama Chandhram Sathatham Namaami 2
Lakshmee Vilaasam Jagathaam Nivaasam
Bhoodheva Vaasam Saradhindhu Haasam
Lankaa Vinaasam Bhuvana Prakaasam
Sree Raama Chandhram Sathatham Namaami 3
Mandhaara Maalam Vachane Rasaalam
Gunair Visaalam Hrutha Saptha Saalam
Kravyaadha Kaalam Sura Loka Paalam
Sree Raama Chandhram Sathatham Namaami 4
Syaamaabhi Raamam Nayanaabhi Raamam
Gunaabhi Raamam Vachanaabhi Raamam
Viswa Pranaamam Krutha Bhaktha Kaamam
Sree Raama Chandhram Sathatham Namaami 5


Vedhaantha Vedhyam Sakalaischa Maanyam
Hruthaari Maanam Krathushu Pradhaanam
Gajendhra Paalam Vigathaabhi Maanam
Sree Raama Chandhram Sathatham Namaami 6
Leelaa Sareeram Rana Ranga Dheeram
Vaaswaika Veeram Raghu Vamsa Dheeram
Gambheera Naadham Jitha Sarva Vaadham
Sree Raama Chandhram Sathatham Namaami 7
Aghethi Bheetham Sujane Vineetham
Thamo Viheenam Manu Vamsa Dheepam
Thaaraa Prageetham Vyasane Cha Mithram
Sree Raama Chandhram Sathatham Namaami 8
Raama Chandhraashtakam Punyam Praathar Uththaaya Ya Pateth
Koti Janma Krutham Thasya Paapam Sadhyo Vinasyathi 9

No comments:

Post a Comment