Wednesday, September 30, 2009

SUDHARASANA ASHTAKAM

Prathi Bhata Sreni Bheeshana Vara Guna Sthoma Bhooshana
Jani Bhaya Sthaana Thaarana Jagadhava Sthaana Kaarana
Nikhila Dhush Karma Karsana Nigama Sadh Dharma Dharsana
Jaya Jaya Sree Sudharsana Jaya Jaya Sree Sudharsana 1

Subha Jagadh Roopa Mandana Sura Gana Thraasa Khandana
Satha Makha Brahma Vandhitha Satha Patha Brahma Nandhitha
Prathitha Vidwadh Sapakshitha Bhaja Dhahir Bhudhnya Lakshitha
Jaya Jaya Sree Sudharsana Jaya Jaya Sree Sudharsana 2


Sputa Thatij-Jaala Pinchara Pruthu Thara Jwaala Panchara
Pari Gatha Prathna Vigraha Patu Thara Pragna Dhur Graha
Praha Rana Graama Manditha Pari Jana Thraana Panditha
Jaya Jaya Sree Sudharsana Jaya Jaya Sree Sudharsana 3

Nija Padha Preetha Sadh Gana Niru Padhi Spheetha Shadguna
Nigama Nirvyooda Vaibhava Nija Para Vyooha Vaibhava
Hari Haya Dhweshi Thaarana Hara Pura Plosha Kaarana
Jaya Jaya Sree Sudharsana Jaya Jaya Sree Sudharsana 4

Dhanuja Visthaara Karthana Janitha Misraavi Karthana
Dhanuja Vidhyaani Karthana Bhajadha Vidhyaa Nivarthana
Amara Dhrushta Swavikrama Samara Jushta Bhrami Krama
Jaya Jaya Sree Sudharsana Jaya Jaya Sree Sudharsana 5

Prathi Mukhaa Leeda Bhandhura Pruthu Mahaa Hethi Thanthura
Vikata Maayaa Bhahish Krutha Vividha Maala Parish Krutha
Sthira Mahaa Yanthra Thanthritha Dhruda Thayaa Thanthra Yanthritha
Jaya Jaya Sree Sudharsana Jaya Jaya Sree Sudharsana 6

Mahitha Sampth Sadha Kshara Vihitha Sampath Shada Ksahra
Shadara Chakra Prathi Shtitha Sakala Thathva Prathi Shtitha
Vividha Sankalpa Kalpaka Vibhudha Sankalpa Kalpaka
Jaya Jaya Sree Sudharsana Jaya Jaya Sree Sudharsana 7

Bhuvana Nethra Thrayee Maya Savana Theja Sthrayee Maya
Niravadhi Swaathu Chinmaya Nikhila Sakthe Jagan Maya
Amitha Viswa Kriyaa Maya Samitha Vishvag Bhayaa Maya
Jaya Jaya Sree Sudharsana Jaya Jaya Sree Sudharsana 8

Dhwi Chathushka Midham Prabhootha Saaram
Patathaam Venkata Naayaka Praneetham
Vishamepi Mano Ratha Pradhaavaan
Na Vihanyetha Rathaanga Thurya Guptha:

No comments:

Post a Comment